Nyt byggeprojekt? Disse rådgivere bør du række ud til

Artiklen kan indeholde annoncelinks.

Et byggeprojekt er meget omfattende, hvorfor du bør trække på flere forskellige fageksperter.

Kun ved at sammensætte det rette team bestående af eksperter er du sikker på at komme ordentligt i mål.

 

Du bør i særdeleshed sørge for at have styr på nedenstående:

1. Arkitekt

Et billede af et byggeprojekt

Du er naturligvis nødt til at alliere dig med en arkitekt, da det er hans eller hendes opgave at lave plantegninger og 3D-visualiseringer af dit nye hus. Derfor spiller din arkitekt også en meget central rolle i hele byggeprojektet.

Det er vigtigt at vælge en dygtig og erfaren arkitekt, der har evnerne til at omsætte dine idéer og tanker til en konkret plan. Desuden vil du også kunne bruge en arkitekt til at yde diverse former for rådgivning, hvis du f.eks. har brug for byggerådgivning i København.

2. Bygningsingeniør

I samarbejde med arkitekten vil en bygningsingeniør stå for at sikre, at bygningen lever op til alle nødvendige konstruktionsstandarder. Med andre ord, så er det hans eller hendes opgave at sikre, at bygningen er stabil og sikker.

En bygningsingeniør kan bidrage med beregninger, strukturelle analyser og teknisk ekspertise. Du skal naturligvis ikke sætte gang i et byggeri, før det har været forbi en bygningsingeniør. I værste fald kan det resultere i, at bygningen kollapser med tiden.

3. Entreprenør

Medmindre du har planer om at stå for byggeriet på egen hånd, er du også nødt til at alliere dig med en entreprenør. Det vil være den valgte entreprenør, der får til opgave at stå for den praktiske udførelse af byggeprojektet, så du til sidst kan flytte ind.

Det er også din entreprenør, der står for at organisere og lede arbejdsstyrken. Hvis tingene ikke forløber planmæssigt, er det derfor din entreprenør, du skal have en snak med.

4. Byggesagkyndig

Det kan også være en god idé at tilknytte en uvildig byggesagkyndig, som ikke har nogen relation til de øvrige aktører. Vedkommende vil f.eks. kunne hyres til byggetilsyn, hvilket betyder, at den sagkyndige nøje følger byggeriet.

Opstår der fejl eller mangler under byggeriet, vil det derfor blive opdaget i god tid. Derfor er det muligt at udbedre disse ting, inden det er for sent. Det er selvfølgelig ikke gratis at hyre en sagkyndig til dette, men pengene til formålet vil være godt givet ud.

Det er ikke et krav at have en sagkyndig tilknyttet, hvorfor mange undlader det. Beslutter du dig også for at undlade det, kan du dog komme til at fortryde det. Det vil du specielt gøre, hvis der netop opstår problemer under byggeriet, som ikke bliver opdaget.